Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. J. Ipanienko: #wandystan - дөпдөпдөп дөдөдөпдөпдөп дөдөпдөпдөп дөдөдөпдөпдөп

tow. H. Walterycz: #wandystan - Дөп Дөп Дөп

tow. H. Walterycz: #wandystan - Дөп Дөп Дөп Döp Döp Döp

Przeczytaliście już 25 bierutów. Wczytać resztę?