Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. J. Ipanienko: #wandystan - #handel Wandejczycy nabyli w ubiegłym roku ponad 68mld sztuk prezerwatyw, z czego 30mld sztuk stanowił państwowy przydział.

tow. J. Ipanienko: #wandystan - #rolnictwo W Lolardii jest co najmniej 53mln kukułów inkaskich, które rocznie produkują 20mld jaj. Statystyczny mieszkaniec Lolardii zjadł w zeszłym roku 125 jaj.

tow. J. Ipanienko: #wandystan - #przemysł Produkcja syropu klonowego w Al-Farun w marcu wzrosła w ujęciu miesięcznym o ponad 47 procent, zaś w ujęciu rocznym o ponad 2 procent.

tow. P. T. Radziecki: #wandealudu - Ipanienko Piechocińskim Bieruta!

tow. J. Ipanienko: #wandystan - #rolnictwo W ubiegłym sezonie 2017-2018 w Hibijost wyprodukowano łącznie 97000 ton ziemniaka. To najlepszy wynik w historii tego kraju.

tow. H. Walterycz: #wandystan - Traktat nowobananopesztański został wypełniony!

tow. J. Ipanienko: #wandystan - #rolnictwo Według analityków Politechniki Precelkhandzkiej powierzchnia przeznaczana pod uprawę kapusty szparagowej w latach 2018-2019 wyniesie co najmniej 30 tysięcy hektarów.

tow. M. Zwell: #wandealudu - W Bułgarii jest miasto które się nazywa Kazanłyk. Jaka to jest piękna nazwa! #realnieistnieje

tow. K. systemowe: #wandystan - Hop hop hop, kto nie skacze ten heteryk!

tow. P. V.: #wandystan - Trzy Słynne Strucle Winnickiego na Große Nacht Gluck!

tow. H. Walterycz: #wandystan - #v-kopana Timios podsumowuje rundę zimową ligi mikroświatowej: http://mup.mikronacje.info/?p=986

tow. M. Zwell: #wandystan - Witt to :D

tow. P. V.: #wandystan - No i działa, szkoda tylko że z 45-minutowym opóźnieniem…

tow. H. Walterycz: #wandystan - #v-kopana pierwszy gol w Sbornej Asrimana Azmana, dziś z Hasselandem - zwycięskim.

tow. J. Ipanienko: #wandystan - Characteristics of the factory Ribs The jug is a jargon, and a jug is a jargon in the middle of the river. It's a good propeller's cockle and a scythe and a cow hatchet on a mummified roller coaster when it comes to chopping.

tow. W. V: #wandystan - Drylownicy jak Boniemu, nigdy nie mówię nie, bo nie.

tow. P. V.: #wandystan - Sprouting nowadays.

tow. P. V.: #wandystan - PS. Znalazł się jednak.

tow. P. V.: #wandystan - Tylko nie mogę znaleźć Pupki żeby potrzymał mi drylownicę.

tow. P. V.: #wandystan - Lubię drylować małe wisienki.

tow. O. K. I. Chojnacka: #FRE-4WAF - Mapa powoli sie tworzy!

tow. H. Walterycz: #wandystan - #v-kopana witamy w drużynie zdolnego obrońcę z Ssaków Wandoobrona, tow. Azrimana Asmara

tow. J. Ipanienko: #wandystan - Przecież nikt nie wypracował ich za mnie.

tow. P. T. Radziecki: #wandystan - Jarugi się wypracowuje, tow. Drogi Liderze, a nie zarabia.

Przeczytaliście już 25 bierutów. Wczytać resztę?