Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. P. T. Radziecki: #drogilider - Drogi Lider w obliczu przekroczenia bariery 100 bieruta, ogłosił że 200 i 300 bierut zostaną odpowiednio nagrodzone, gratyfikacją w engelsach bądź w inny, stosowny sposób. Zachęcamy do kooperatywnej rywalizacji w pracy!