Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. M. Zwell: #wandealudu - nad tymi nazwami pracowały dwie osoby tymczasem to wy wleźliście i zdewastowaliście je swoimi klimatami - ergo to wasz uprasza się o nie dewastowanie więcej tej listy, GWS to GWS a nie żadne Wandau