Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. H. Walterycz: #wandystan - W dupie mam wasze pełne inwencji próby tłumaczenia nazw na scholandzki i wasze bóle dupy. Artykuł jest wandejski i był tworzony przez obywatela wandejskiego, ale wy musicie literalnie kastrować dorobek ludowy!