Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. P. : #wandystan - A przetłumaczenie GWS na Wandau wnosi coś innego? IMO nie ma sensu tłumaczyć na niemiecki nazw które są JUŻ niemieckie. Pahdą, arbitralnie zmieniać z powodów znanych tylko Ciprofloksjanom.