Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. K. M. Won: #wandystan - Po przejeździe z Sangjangu do stolycy muszę stwierdzić, iż na stacjach benzynowych nie ma paliwa, albo jest w małych ilościach. Z drugiej strony, to panie przy kasach są bardzo miłe.