Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. P. T. Radziecki: #drogilider - Komunikat: z przyczyn bezpieczeństwa wszystkich przybyszów z Sarmacji prosimy o ostrożność i jak najszybsze spierdalanie na swoje śmieci, bo inaczej w ryj. Obywateli prosimy o spokój i higienę. Wosk do czyszczenia bejsboli na każdym posterunku