Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. P. T. Radziecki: #wandystan - OD RADY KOMISARZY LUDOWYCH: Uwaga Drodzy Wandejcycy. W związku z dużą liczbą próśb o usunięcie "Bieruta" chcemy dowiedzieć się jak dużo osób na prawdę nie chce, aby ta opcja została. Jeśli Bierut ma zniknąć – skopiuj tę wiadomość i wyślij.