Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. P. : #wandystan - Ktoś ostatnio zgłaszał do SB że za mało się angażuję w czyn stadionowy – dlatego też przywiozłam do Chęci Robotniczej dla robotników Rolmaszu osobiście robione w domu jedzenie, na prośbę KLd/sKiGospodarki.