Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. P. T. Radziecki: #drogilider - Na polecenie Drogiego Lidera Książę Sarmacji pokornie i usłużnie anulował nakazy wydalenia wobec tow. Wileńskiej i tow. Zwella. Jak wiadomo, dzięki interwencji SAL były one od początku nieskuteczne.