Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. P. T. Radziecki: #drogilider - Dziś Prezydent odwiedza Sigmarstadt (#PRE-SIG), gdzie pewnej matce urodziło się trzech synów - jeden ślepy, drugi głupi, a trzeci też Sigmaryta. Nie martwcie się, pomoc społeczna zainterweniuje. #PrezerwatywNaRatunek