Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. P. T. Radziecki: #drogilider - W dalszej podróży Drogi Lider przejeżdża z Sigmarstadt do #ZON-3MA. Ładnie tu, ale brudno i modernistycznie, jesteście jak socjaldemokracja w kapitaliźmie! Jeszcze was beton zaora, zobaczycie.