Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. P. T. Radziecki: #wandystan - #Wandakula śmieje się z tow. Zwella i jego dziecinnych problemów - a to się boi słowa "Sarmacja", a to prześladuje absolwentów gimnazjów, którego nie miał okazji kończyć. Pomożemy! Wysyłajcie mu engelsy na skręty na rozluźnienie! #NaPomocInżynierowi