Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. P. T. Radziecki: #drogilider - Z ostatniej chwili: tow. Prezydent nałożył na tow. Czuguł-Chana karę porządkową warzyliona libertów. Ponieważ przekracza to wielokrotnie możliwości emisyjne NIA, rozważana jest możliwość przejęcia Loardii na poczet długu.