Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. A. Pupka: #wandystan - „Masoneria (2): Grupa sarmackiej reakcji monarchofaszystowskiej, skupiona wokół‚ rę™kodzielników z Murowanej Wsi. Znani z nienawiści do tow. Wandy. Współ‚pracują z Żydami i Iluminatami. Utożsamiani z kliką systemowo-gelloń„ską.”