Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. P. T. Radziecki: #drogilider - Tow. Prezydent wziął dziś udział w wyprzedaży podwórkowej organizowanej przez Partyjny Klub Poezji w Analan. "Znalazłem bardzo wandny przycisk do papieru w kształcie kamienia nerkowego i zbiorek dzieł tow. Karakachanowa Średniego" powiedział potem.