Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. P. : #RadaKomisarzyLudowych - Proszę towarzyszy Komisarzy o dołączenie do odpowiedniej kooperatywy, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił: http://skok.wandystan.eu/index.php?s=koop&id=11