Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. P. T. Radziecki: #wandystan - Przyjmując (za dawnymi przelicznikami), że jedna jaruga poświęcona na wydobycie złota daje dochód jednego engelsa, możemy z dumą stwierdzić, że obecnie waluta wandejska ma aktualnie pokrycie w potencjale pracy na poziomie 350% #DziwneStatystyki