Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

tow. P. T. Radziecki: #wandystan - #ZwellToZwell: Tak, dlatego jasno mówię o jarugach zmagazynowanych i mogących aktualnie posłużyć do pokrycia engelsów. Pokrycie w "nieruchomościach" powstałych z jarug jest oczywiście o wiele większe.