Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

Bieruty oznaczone #Anhalt
tow. P. T. Radziecki: #wandystan - #Anhalt tow. Wilenska - tyle ile chcemy!

tow. M. Zwell: #ANH-2PO - 98.6% planu wykonane! Ktoś chce wbić ostatni nit? #Anhalt