Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

Bieruty oznaczone #Bravo
tow. A. Pupka: #wandystan - Redakcja #Bravo odpowiada Wileńskiej: Frustracja wywołana rozdźwiękiem między brakiem piczy, a jej silną potrzebą, to typowy składnik dojrzewania. Wyrośniesz!