Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

Bieruty oznaczone #EIII
tow. P. T. Radziecki: #drogilider - Drogi Lider odwiedzając Srakanarajn zostawił futerał na okulary. Dla uczciwego znalazcy #nagroda - dwa turnusy w #EIII i uścisk dłoni Mandragorów.