Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

Bieruty oznaczone #PupkaToZdrajca
tow. P. T. Radziecki: #wandystan - Towarzyszu Trybunie, czemu Towarzysz skłamał? Czemu jest Towarzysz zdrajcą ojczyzny? Czemu pija Towarzysz alkohol przemycany z zagranicy? #TrzyWażnePytania #PupkaToZdrajca #PreczZMandragoryzmem