Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

Bieruty oznaczone #Pupkowice
tow. M. Zwell: #wandystan - #testy - czy prawidłowo otrzymujecie #powiadomienia i wpisy w #mck podczas budowy #pupkowice ?

tow. H. Walterycz: #WAN-3PU - #Pupkowice wpieriod! Już 42% planu!

tow. M. Zwell: #WAN-3PU - cały naród buduje #Pupkowice !