Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

Bieruty oznaczone #Radziecki
tow. W. A. Konewcker: #wandystan - Alles gute und viele Kartoffeln - #Radziecki z nami już od 10 lat!

tow. M. Zwell: #wandystan - #Pupka otrzymał Złotą Odznakę Jeografa! Srebrną dostanie #Radziecki jak tylko się stawi #WKTiR #konkursDrogowy

tow. M. Zwell: #WAN-GWS - #Pupka i #Radziecki proszeni są o stawienie się w #GWS celem odebrania odznak jeografa #konkursDrogowy #WKTiR

tow. K. R. Lepki: #wandystan - #Zwell ale #Radziecki przecież jeszcze nie skończył!

tow. M. Zwell: #wandystan - Prawdziwego Prezydenta poznasz po tym jak kończy a nie jak zaczyna! #Radziecki #SWAG