Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

Bieruty oznaczone #ZBOK
tow. G. W. Anielewicz: #wandealudu - #ZBOK wydaje oświadczenie. Play-offy niezagrożone. Winnica umiarkowanie popierana. SZYFR Analfabetyzm jest dla podludzi SZYFR.