Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

Bieruty oznaczone #pismaświeckie
tow. P. T. Radziecki: #wandealudu - Pierwszy etap porządkowania #PismaŚwieckie zakończony! Co było do opisania wśród kościelnych dokumentów to opisano dla łatwiejszego znajdowania.