Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

Bieruty oznaczone #removeTorped
tow. M. Zwell: #wandealudu - aha i byłbym zapomniał: #removeTorped

tow. M. Zwell: #wandystan - ni emam specjalnie nic do napisania, może tylko #removeTorped #PracujWalczNapierdalaj

tow. P. T. Radziecki: #wandystan - Trendy haszyszowa etykietka: #removeTorped