Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

Bieruty oznaczone #rozpierducha
tow. P. T. Radziecki: #wandystan - Po moim powrocie z krainy jednego Przyjaciela Dzieci do ojczyzny drugiego, będzie #rozpierducha no aż mnie nosi po lekturze wynurzeń kilku cwelów.