Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"×

Bierut służy do wymiany ogólnodostępnych krótkich informacji tekstowych. Ze względu na wymiary standardowej kartki z pionierskiego notesu wiadomość taka może mieć maksymalnie dwieście pięćdziesiąt znaków. Poniżej zobaczysz wszystkie opublikowane bieruty. Aby dodać bieruta regionalnego lub lokalnego przejdź do regionu lub lokacji.

Bieruty oznaczone #torynatiry
tow. P. T. Radziecki: #wandealudu - Benzyna tańsza od SoSo - CPN wspiera akcję i obniża ceny w całym MW do 1 en / żiwkow. #wandejskiestadiony #torynatiry