Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

Nieustający Panel Dyskusyjny im. E. Gierka×
Gierek to pomocnicze wobec Listy Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu (LDMW) miejsce rozmów Towarzyszek i Towarzyszy. Także pisząc pamiętaj, że robisz to dla Ludowej Ojczyzny!

Dodaj nowy wątek

Oznacz wszystkie wątki jako przeczytane


Ostatni post
W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Wziernik V - 2017-08-19 15:10:18
Zgłaszam wniosek, proszę Trybuna Ludowego o wprowadzenie debaty do porządku obrad.

Przemyślałem kwestię przeformułowania ustawy o ChL w celu ustanowienia nieograniczonej kadencji, z możliwością przerwania na wniosek. Pewne sformułowania proponowane w wątku w którym trwała dyskusja niekoniecznie się sprawdzają, kiedy wstawi się je do projektu. Ponadto zacząłem zastanawiać się nad jednym szczegółowym rozwiązaniem, które można różnie rozegrać. W związku z tym, poniżej przedstawiam projekt w wersji, jak mi się wydaje, prostszej, ale po propozycji zamieszczam swój komentarz, proszę o dyskusję i zaznaczam gotowość do dyskusji.Quote:
Ustawa Churału Ludowego nr ___
o zmianie uchwały Rady Rewolucyjnej
o ordynacji wyborczej

W uchwale Rady Rewolucyjnej o ordynacji wyborczej:

1. w artykule 6., punkt 1. skreśla się słowa „na kadencję trwającą 90 dni.”;

2. w artykule 6., punkt 1. dodaje się na końcu słowa „Kadencja Churału Ludowego nie jest ograniczona czasowo; kadencję uznaje się za zakończoną w momencie złożenia na ręce Trybuna Ludowego wniosku o rozwiązanie Churału Ludowego popartego przez co najmniej jedną czwartą uprawnionych do głosowania, nie wcześniej jednak niż po 90 dniach od inauguracji obrad.”;

3. w artykule 6. punkt 5. skreśla się słowa „W przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających w pierwszej połowie kadencji, urzędnik wybierany jest do końca aktualnej kadencji. W przypadku wyborów uzupełniających w drugiej połowie kadencji, urzędnik wybierany jest do końca aktualnej kadencji i na następną kadencję.”;

4. w artykule 7., w punktach 1. i 2. skreśla się słowa „lub sarmackiego”.

Punkt czwarty myślę że jest absolutnie zrozumiały i ani trochę nie kontrowersyjny − to uprzątnięcie przegapionej wcześniej pozostałości.

Punkt pierwszy i drugi wynikają z prowadzonej wcześniej poza gmachem ChL dyskusji. Taką formę przybrały w moim projekcie z tego względu, że pojawiająca się propozycja wprowadzenia tego mechanizmu w wyliczeniu powodów utraty mandatu byłaby jednak trochę nie na miejscu; nie chcemy przecież wprowadzić jeszcze jednego mechanizmu wypychania kwiatona poza ChL, tylko uregulować rozwiązywanie całego ChL. Myślę że to też nie powinno być szczególnie kontrowersyjne.

Co do punktu trzeciego, to dotyczy on przepisu, który miał zapobiegać powoływaniu w wyborach uzupełniających kwiatona na parę dni. Wobec usunięcia sztywnej długości kadencji, przestaje mieć sens − kwiaton wybrany w głosowaniu uzupełniającym po, przykładowo, 80 dniach, nie wiedziałby teraz czy czeka go 10 dni kadencji, czy np. dwa lata, ale ten przepis i tak gwarantowałby mu miejsce w nowym Churale. Stąd najprostszym rozwiązaniem wydaje mi się po prostu usunięcie tego mechanizmu i liczenie się z tym, że sytuacja wybierania brakującego kwiatona na chwilę, choć mało prawdopodobna, teoretycznie będzie mogła zaistnieć. Ale jestem tu bardzo otwarty na dyskusję.

Pozostaje jeszcze kwestia wyborów uzupełniających po 90. dniu kadencji. Zgodnie z moim projektem, przebiegałyby zupełnie standardowo, chociaż nawet w trakcie ich trwania grupa 1/4 uprawnionych mogłaby równolegle doprowadzić do rozwiązania Churału. Nie jest to wielki problem moim zdaniem, ale za co najmniej równie sensowne uważam rozwiązanie, w którym dodalibyśmy mechanizm polegający na automatycznym rozwiązaniu Churału jeśli po 90. dniu kadencji któryś z kwiatonów utraci mandat. Wprowadzenie takiego rozwiązania to jedno zdanie i jeśli spotka się z poparciem, to jestem skłonny wprowadzić je w trybie autopoprawki.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Helmut Walterycz - 2017-08-20 15:05:00
Towarzyszu cenzorze!
Widzę jeden niedomówiony szczegół techniczny: kto, w którym momencie ustala listę uprawnionych obywateli w momencie składania wniosku?
Myślę, że to powinno być doprecyzowane. Na ten przykład obecnie ob. Wileńska jest, ale przed chwilą jeszcze jej nie było.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Wziernik V - 2017-08-21 21:57:03
W przeciwieństwie do sytuacji przedwyborczej (kiedy ustala się listę uprawnionych obowiązującą przez cały okres wyborczy, po to, żeby ją na ten czas poniekąd zamrozić), w przypadku wniosku o rozwiązanie Churału istotny jest stan faktyczny w chwili składania wniosku. Stan faktyczny powinien być (dopilnowanie tego jest obowiązkiem cenzora) na bieżąco odzwierciedlany przez rejestr na stronach Mandragoratu. Oczywiście, w razie niedopełnienia obowiązku jego aktualizacji przez cenzora i tak ważne jest zawsze stan faktyczny, który w takim wypadku można wykazać, przywołując odpowiednie akty nadania/odebrania obywatelstwa. Okresowe sporządzanie dodatkowych spisów byłoby pozbawione większego sensu.

Nieco oddzielną kwestią jest tu przypadek samej towarzyszki Wileńskiej, która sama zauzurpowała sobie uprawnienia cenzorskie i powzięła z własnej woli obywatelstwo. Ponieważ nie było ku temu żadnych przeszkód, osobiście ją do powrócenia w szeregi obywateli zachęcałem, a ponadto jesteśmy fajnym państwem wirtualnym, toteż uznałem to jako cenzor za działanie skuteczne prawnie. Można się ze mną, oczywiście, nie zgadzać.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Helmut Walterycz - 2017-08-21 22:32:41Quote:
2. w artykule 6., punkt 1. dodaje się na końcu słowa „Kadencja Churału Ludowego nie jest ograniczona czasowo; kadencję uznaje się za zakończoną w momencie złożenia na ręce Trybuna Ludowego wniosku o rozwiązanie Churału Ludowego popartego przez co najmniej jedną czwartą uprawnionych do głosowania, nie wcześniej jednak niż po 90 dniach od inauguracji obrad."

jedną czwartą uprawnionych do głosowania w chwili złożenia wniosku?

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Wziernik V - 2017-08-22 14:30:20
Dokładnie tak :)

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Jezus Ipanienko - 2017-08-22 15:01:41
Jest to kierunek jaki popieram. Wandeluja i do przodu!

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Jezus Ipanienko - 2017-09-07 22:31:27
Towarzyszki, Towarzysze!

Krótka piłka z mojej strony – nie ma opierdalaniaся. Jako świeżo upieczony Wicetrybun zarządzam głosowanie nad niżej przeklejonym projektem ustawy tow. Wziernika V:

„Ustawa Churału Ludowego nr ___
o zmianie uchwały Rady Rewolucyjnej
o ordynacji wyborczej

W uchwale Rady Rewolucyjnej o ordynacji wyborczej:

1. w artykule 6., punkt 1. skreśla się słowa „na kadencję trwającą 90 dni.”;

2. w artykule 6., punkt 1. dodaje się na końcu słowa „Kadencja Churału Ludowego nie jest ograniczona czasowo; kadencję uznaje się za zakończoną w momencie złożenia na ręce Trybuna Ludowego wniosku o rozwiązanie Churału Ludowego popartego przez co najmniej jedną czwartą uprawnionych do głosowania, nie wcześniej jednak niż po 90 dniach od inauguracji obrad.”;

3. w artykule 6. punkt 5. skreśla się słowa „W przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających w pierwszej połowie kadencji, urzędnik wybierany jest do końca aktualnej kadencji. W przypadku wyborów uzupełniających w drugiej połowie kadencji, urzędnik wybierany jest do końca aktualnej kadencji i na następną kadencję.”;

4. w artykule 7., w punktach 1. i 2. skreśla się słowa „lub sarmackiego”.”


Głosowanie zarządzam w terminie od teraz do 14.09.2017 22:25:00 (CEST). Nie wiem czy ustawa to przewiduje ale w razie czego na wniosek Towarzyszy mogę wydłużyć termin głosowania, jednak wydaje mi się, że w równy tydzień wyrobimy się z tym raz dwa.

Kto z Towarzyszek i Towarzyszy jest za przyjęciem ustawy zechce podnieść rękę, wpisać „za” i nacisnąć przycisk „Odpowiadam!”. Kto jest przeciw,
niech napisze „przeciw”, kto się wstrzymuje niech napisze, że się wstrzymuje i tak dalej.


Aby Towarzysze mieli dużo czasu do namysłu, zadbałem o konkretne nuty w tle https://www.youtube.com/watch?v=0s6bv4yayOk

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Helmut Walterycz - 2017-09-07 23:12:47
Przeciw.
Wnoszę o rozpatrzenie mojej poprawki.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Jezus Ipanienko - 2017-09-09 15:40:40
Towarzyszu, przedstawcie swoje poprawki.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Wziernik V - 2017-09-10 00:44:34
Jestem trochę zaskoczony. Przecież wydawało się, że rozwiałem wasze wątpliwości i zrozumieliśmy się?

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Wziernik V - 2017-09-10 00:48:02
Poza tym oczywiście jestem ZA swoim projektem. Ale jeśli poprawka tow. Walterycza w ogóle zmaterializuje się i zostanie nam tu przedstawiona, to nie widzę powodu dla którego nie mielibyśmy się wstrzymać z zamknięciem głosowania do czasu omówienia jej zasadności.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Jezus Ipanienko - 2017-09-10 16:23:33
Niezłożenie poprawki w terminie do 14.09.2017 22:25:00 (CEST) poskutkuje tym, że nie weźmiemy jej pod uwagę i jako wicetrybun zakończę głosowanie nad "bezpoprawkowym" projektem tow. Wziernika.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Helmut Walterycz - 2017-09-12 21:15:24Quote:
Ustawa Churału Ludowego nr ___
o zmianie uchwały Rady Rewolucyjnej
o ordynacji wyborczej

W uchwale Rady Rewolucyjnej o ordynacji wyborczej:

1. w artykule 6., punkt 1. skreśla się słowa „na kadencję trwającą 90 dni.”;

2. w artykule 6., punkt 1. dodaje się na końcu słowa „Kadencja Churału Ludowego nie jest ograniczona czasowo; kadencję uznaje się za zakończoną w momencie złożenia na ręce Trybuna Ludowego wniosku o rozwiązanie Churału Ludowego popartego przez co najmniej jedną czwartą uprawnionych do głosowania w chwili złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż po 90 dniach od inauguracji obrad. Po otrzymaniu wniosku Trybun przeprowadza weryfikację uprawnionych do głosowania na moment jego złożenia.”;

3. w artykule 6. punkt 5. skreśla się słowa „W przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających w pierwszej połowie kadencji, urzędnik wybierany jest do końca aktualnej kadencji. W przypadku wyborów uzupełniających w drugiej połowie kadencji, urzędnik wybierany jest do końca aktualnej kadencji i na następną kadencję.”;

4. w artykule 7., w punktach 1. i 2. skreśla się słowa „lub sarmackiego”.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Jezus Ipanienko - 2017-09-14 11:11:38
W związku z wpłynięciem poprawki zarządzam odwołanie wcześniejszego głosowania. Jeszcze dziś wieczorem zarządzę głosowanie nad poprawkami do projektu ustawy wniesionymi przez tow. Walterycza.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Jezus Ipanienko - 2017-09-14 19:35:09
Zarządzam głosowanie w sprawie poprawek wniesionych przez tow. Helmuta Walterycza. W sumie to poprawka art. 2. projektu ustawy. Różnice przedstawiam poniżej.
Wersja tow. WziernikaQuote:
2. w artykule 6., punkt 1. dodaje się na końcu słowa „Kadencja Churału Ludowego nie jest ograniczona czasowo; kadencję uznaje się za zakończoną w momencie złożenia na ręce Trybuna Ludowego wniosku o rozwiązanie Churału Ludowego popartego przez co najmniej jedną czwartą uprawnionych do głosowania, nie wcześniej jednak niż po 90 dniach od inauguracji obrad.”;
Wersja tow. WalteryczaQuote:
2. w artykule 6., punkt 1. dodaje się na końcu słowa „Kadencja Churału Ludowego nie jest ograniczona czasowo; kadencję uznaje się za zakończoną w momencie złożenia na ręce Trybuna Ludowego wniosku o rozwiązanie Churału Ludowego popartego przez co najmniej jedną czwartą uprawnionych do głosowania w chwili złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż po 90 dniach od inauguracji obrad. Po otrzymaniu wniosku Trybun przeprowadza weryfikację uprawnionych do głosowania na moment jego złożenia.”;

Termin głosowania ustalam na „od teraz” do 21.09.2017 19:35:00 (CEST).

Kto z Towarzyszek i Towarzyszy jest za przyjęciem poprawek tow. Walterycza do projektu ustawy, zechce podnieść rękę, wpisać „za” w pole odpowiedzi i nacisnąć przycisk „Odpowiadam!”.

Kto z Towarzyszek i Towarzyszy jest przeciw przyjęciu poprawek tow. Walterycza do projektu ustawy, zechce uderzyć kilka razy butem w blat, wpisać „przeciw” w polu odpowiedzi i nacisnąć przycisk „Odpowiadam!”.

Kto z Towarzyszek i Towarzyszy wstrzymuje się od głosu ws. poprawek tow. Walterycza do projektu, zechce nie podnosić ręki i nie uderzać butem w blat, wpisać „wstrzymuję się” w pole odpowiedzi i nacisnąć przycisk „Odpowiadam!”.

Po głosowaniu uruchomię kolejne, tym razem w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia całości projektu, ponieważ biurokracji nigdy dość.

Czas – start!

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Jezus Ipanienko - 2017-09-14 19:38:05
Głosuję za poprawkami.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Wziernik V - 2017-09-14 20:08:03
Przypierdalanie się do szczegółów formalnych śmierdzi jak skarpety Armina, więc nie będę prowadził tu jakiejś obstrukcji, ale nie mogę powstrzymać się od zwrócenia uwagi na ułomny tryb zgłoszenia „poprawki” − bez jakiegokolwiek uzasadnienia i w formie alternatywnego tekstu projektu, a nie proponowanej zmiany. Tow. Walterycz ma wieloletnie i międzynarodowe doświadczenie parlamentarne i mógłby już się nauczyć, jak takie procedury wyglądają.

Sformułowanie w chwili złożenia wniosku nic w projekcie nie zmienia, ponieważ we wcześniejszej części zdania zaznaczone zostało, że złożenie wniosku działa automatycznie (uznaje się za zakończoną w momencie), nie ma więc w projekcie bez poprawki żadnej dwuznaczności czy marginesu manewru dla kwiatonów.

O ile ta pierwsza część to tylko zbędne powtórzenie, o tyle druga nie tylko nic nie naprawia, ale wprowadza dodatkowy chaos. Po pierwsze, trybun nie ma w systemie prawa i władzy w Wandystanie nic wspólnego z rejestrem obywateli. Za rejestr obywateli odpowiada (prawnie i politycznie) cenzor, więc jeśli prawo miałoby obligować kogokolwiek do dokonania weryfikacji, to właśnie jego. Po drugie, weryfikacja po złożeniu w ogóle nie ma sensu, ponieważ w tym momencie i trybun i cenzor zostali już, zgodnie z brzmieniem projektu, tych funkcji pozbawieni, a kadencja Churału zakończyła się.

Podsumowując: jeśli uważalibyśmy potrzebę weryfikację legitymacji wnioskujących za uzasadnioną, należałoby ją umieścić w projekcie jako etap PRZED przyjęciem wniosku przez trybuna i powierzyć cenzorowi. Osobiście uważam, że powodu dla takiej zmiany i tak nie ma − cenzura jest najsolidniej pracującym działem administracji wandejskiej (przynajmniej od zorganizowania Churału w obecnej formie), nie ma opóźnień, a i tak brak odnotowania zmiany co do obywatelstwa w rejestrze nie ma żadnych skutków prawnych − z punktu widzenia prawa ważny jest stan faktyczny, a nie rejestr i wystarczy powołać się na odpowiednie akty, żeby go udowodnić.

Ponieważ poprawka jest w oczywisty sposób zbędna i wprowadza tautologiczną konstrukcję do treści ustawy, a co więcej wprowadza chaos kompetencyjny i komplikuje procedurę, głosuję oczywiście PRZECIW.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Jezus Ipanienko - 2017-09-15 00:45:03
Żartowałem, oczywiście głosuję przeciw poprawkom.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Helmut Walterycz - 2017-09-15 23:06:50
Jakbyście, towarzyszu, odnieśli się do moich wątpliwości ciut wcześniej, to byśmy uniknęli tego zamieszania na łamach Churału.

Pierwsze, w pośpiechu źle przyporządkowałem rolę opiekuna rejestru obywateli. Moja wina, czas na konsultacje Wydziałem Miłorzębu Radzieckiego Centralnego Szpitala Wandejskiego.

Drugie, jeżeli wybory wymagają weryfikacji listy obywateli, to за парядком[/] powinno się to odbywać i przy kończeniu kadencji.

Trzecie, chwila zakończenia kadencji - czyli nie chwila rozpoczęcia kadencji.

Wnoszę o ponowną odpowiedź towarzyszy kwiatonów na moje wątpliwości.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Jezus Ipanienko - 2017-09-16 14:14:41
Towarzysze, postaram się opracować kompromisowe rozwiązanie, by penisy ejakulowały a jądra były pełne.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Jezus Ipanienko - 2017-09-23 19:11:17
Towarzysze, składam samokrytykę. Zjebałem. Nie podsumowałem głosowania, a powinienem to zrobić przedwczoraj.

Za poprawką tow. Walterycza nie zagłosował nikt*, przeciwko poprawce głos oddały dwie osoby, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Churał Ludowy poprawkę odrzucił.

Dodatkowo informuję o rezygnacji z przedłożenia własnej poprawki, o której wspominałem post wyżej. Doszedłem do wniosku, że w projekcie tow. Wziernika nie ma sensu za bardzo grzebać, bo wszystko jest wyjaśnione prosto i przystępnie.

Skoro kwestie poprawek mamy już za sobą, to przejdźmy do głosowania nad całym projektem. Zarządzam głosowanie nad niżej przeklejonym projektem ustawy tow. Wziernika V:

„Ustawa Churału Ludowego nr ___
o zmianie uchwały Rady Rewolucyjnej
o ordynacji wyborczej

W uchwale Rady Rewolucyjnej o ordynacji wyborczej:

1. w artykule 6., punkt 1. skreśla się słowa „na kadencję trwającą 90 dni.”;

2. w artykule 6., punkt 1. dodaje się na końcu słowa „Kadencja Churału Ludowego nie jest ograniczona czasowo; kadencję uznaje się za zakończoną w momencie złożenia na ręce Trybuna Ludowego wniosku o rozwiązanie Churału Ludowego popartego przez co najmniej jedną czwartą uprawnionych do głosowania, nie wcześniej jednak niż po 90 dniach od inauguracji obrad.”;

3. w artykule 6. punkt 5. skreśla się słowa „W przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających w pierwszej połowie kadencji, urzędnik wybierany jest do końca aktualnej kadencji. W przypadku wyborów uzupełniających w drugiej połowie kadencji, urzędnik wybierany jest do końca aktualnej kadencji i na następną kadencję.”;

4. w artykule 7., w punktach 1. i 2. skreśla się słowa „lub sarmackiego”.”


Głosowanie zarządzam w terminie od teraz do 30.09.2017 19:11:00 (CEST).

Kto z Towarzyszek i Towarzyszy jest za przyjęciem projektu ustawy, zechce podnieść rękę, wpisać „za” w pole odpowiedzi i nacisnąć przycisk „Odpowiadam!”.

Kto z Towarzyszek i Towarzyszy jest przeciw przyjęciu projektu ustawy, zechce uderzyć kilka razy butem w blat, wpisać „przeciw” w polu odpowiedzi i nacisnąć przycisk „Odpowiadam!”.

Kto z Towarzyszek i Towarzyszy wstrzymuje się od głosu ws. projektu, zechce nie podnosić ręki i nie uderzać butem w blat, wpisać „wstrzymuję się” w pole odpowiedzi i nacisnąć przycisk „Odpowiadam!”.

Zaczynamy.

---
*) głupio wyszło, ale naprawdę autor poprawki nie wyraził wprost oddania głosu za w trakcie głosowania

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Wziernik V - 2017-09-23 20:03:12
za

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Jezus Ipanienko - 2017-09-24 13:31:56
za

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Helmut Walterycz - 2017-09-25 20:19:38
Za, powiedzmy że jestem przekonany.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Wziernik V - 2017-09-28 01:10:15
Skoro wszyscy zagłosowali, to chyba możemy zamknąć głosowanie?

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Jezus Ipanienko - 2017-09-28 20:48:38Wziernik V pisze:
Skoro wszyscy zagłosowali, to chyba możemy zamknąć głosowanie?
Można, jak najbardziej. Jeszcze jak!

Zamykam głosowanie. Wyniki, które już znamy, są następujące:
ZA – 3
PRZECIW – 0
WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

Stwierdzam, że Churał Ludowy przyjął Ustawę o zmianie Ustawy o ordynacji wyborczej. Szcziszczat!

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] [ChL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o ordynacja wyborcza
Wziernik V - 2017-10-01 09:49:06
Szcziszczat!

To teraz czekamy, czy komuś się będzie chciało przetestować to nowe urządzenie i striggeruje nowe wybory :D

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


Pierwszy post