Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

Nieustający Panel Dyskusyjny im. E. Gierka×
Gierek to pomocnicze wobec Listy Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu (LDMW) miejsce rozmów Towarzyszek i Towarzyszy. Także pisząc pamiętaj, że robisz to dla Ludowej Ojczyzny!

Dodaj nowy wątek

Oznacz wszystkie wątki jako przeczytane


Ostatni post
W temacie: [Churał Ludowy] Traktat Nowobananopesztański
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar - 2018-03-25 21:33:46
Towarzyszki i Towarzysze formalnie rozwiązanego Churału,

ponieważ w dalszym ciągu Churał sprawuje swą władzę, wnioskuję o wyrażenie zgody na ratyfikację przez Churał traktatu Wandystan-Dreamland:Quote:
T R A K T A T
NOWOBANANOPESZTAŃSKI
O WSPÓŁPRACY

Królestwo Dreamlandu
i
Mandragorat Wandystanu

celem zacieśnienia istniejących między nimi stosunków,
oraz aby zagwarantować obu Stronom synergię i pomyślność
zawierają Traktat następującej treści:


1. Mandragorat Wandystanu zobowiązuje się do zaimplementowania na stronie głównej Mandragoratu strumienia aktualności ze strony głównej Królestwa Dreamlandu.

2. Królestwo Dreamlandu zobowiązuje się do zaimplementowania na stronie głównej strumienia aktualności Wandei Ludu na stronie głównej Królestwa.

3. Za stworzenie i utrzymywanie infrastruktury odpowiedniego strumienia aktualności odpowiada kraj dostarczający.

4. Równoległe posiadanie obywatelstwa w obu państwach będących stroną traktatu, nie może być przyczyną ograniczenia praw politycznych w żadnym z nich.

5. Traktat niniejszy traci moc w przypadku:
1) wypowiedzenia go przez Królestwo Dreamlandu, po upływie 30 dni od dnia notyfikacji wypowiedzenia Mandragoratowi Wandystanu;
2) wypowiedzenia go przez Mandragorat Wandystanu, po upływie 30 dni od dnia notyfikacji wypowiedzenia Królestwu Dreamlandu;
3) w przypadku braku implementacji postanowień traktatu przed jedną ze stron w ciągu 30 dni od podpisania.

Ponieważ treść traktatu wszyscy członkowie Churału znają, a nawet ustalali jej formę, pomijamy debatowanie nad ww. traktatem i przechodzimy od razu do głosowania.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] Traktat Nowobananopesztański
Helmut Walterycz - 2018-03-25 21:52:28
Karnie i żwawo podnosi łapkę do góry: ZA

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] Traktat Nowobananopesztański
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar - 2018-03-25 22:22:04
ZA.

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] Traktat Nowobananopesztański
Alojzy Pupka - 2018-03-26 02:55:47
Za!

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


W temacie: [Churał Ludowy] Traktat Nowobananopesztański
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar - 2018-03-28 02:19:25
Towarzysze, stwierdzam ratyfikację traktatu. Szcziszczat przyjaźń wandejsko-dreamlandzka!

ODPOWIEDZ | ODPOWIEDZ CYTUJĄC | Pokaż post


Pierwszy post