Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

Kasa Ludowa

×

Kasa Ludowa. Wszystko w SKOK co związane z obrotem pieniężnym i usługami finansowymi kontroluje jedyna słuszna i nieomylna kasa Ludowa.


Dane karty płatniczej

0104 788 9118 1212
Karta ważna bezterminowo
Karta ważna na każdego okaziciela


Numer konta: KL-000-3

Aktualnie posiada: Fabryka Sznurka im. tow. Szopo