Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

Kasa Ludowa

×

Kasa Ludowa. Wszystko w SKOK co związane z obrotem pieniężnym i usługami finansowymi kontroluje jedyna słuszna i nieomylna kasa Ludowa.


Dane karty płatniczej

1100 1911 2014 0139
Karta ważna bezterminowo
Karta ważna na każdego okaziciela


Numer konta: KL-000-16

Aktualnie posiada: Centrala Przemysłu Naftowego