Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

Karpatia Nabukańska

  • Nazwa: Karpatia Nabukańska

  • W regionie: Anhalt

  • Kod pocztowy: ANH-3KAY

  • Data założenia: 2014-12-01

  • Dodatkowych jarug dla mieszkańca: 0

  • Populacja: 1

Aby coś zrobić w tym miejscu trzeba się osobiście pofatygować do tej lokacji

Jeden przebywający:

tow. Jan Maria Trzepiekoński


Jeden mieszkaniec:

tow. Jan Maria Trzepiekoński


Narazie nie ma tu budynków

Diagram urbanistyczny:

Wszystkich parcel 150 biczy

Niezabudowanych parcel 150 biczy

Budynki mieszkalne 0 biczy

Budynki użyteczności publicznej, pomniki 0 biczy

Budynki biurowe delegatur kooperatyw 0 biczy

Działalność produkcyjna lub przetwórcza 0 biczy

Działalność wydobywcza 0 biczy

Działalność rolnicza 0 biczy

CPN 0 biczy

Lotniska 0 biczy

Stocznie 0 biczy

1 bicz = 0.1 rzutu beretem2System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"

Wszystkie bieruty

Informacje dodatkowe:

O lokacji w Encyklopedii Wandejskiej: