Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

kibuc Zejn Wanda

 • Nazwa: kibuc Zejn Wanda

 • W regionie: Zongya

 • Kod pocztowy: ZON-7ZEW

 • Data założenia: 2016-08-25

 • Dodatkowych jarug dla mieszkańca: 0

Aby coś zrobić w tym miejscu trzeba się osobiście pofatygować do tej lokacji

Kooperatywy w tej lokacji


Jeden przebywający:

tow. Alojzy Pupka


Zero mieszkańców:
Narazie nie ma tu budynków

Diagram urbanistyczny:

Wszystkich parcel 150 biczy

Niezabudowanych parcel 150 biczy

Budynki mieszkalne 0 biczy

Budynki użyteczności publicznej, pomniki 0 biczy

Budynki biurowe delegatur kooperatyw 0 biczy

Działalność produkcyjna lub przetwórcza 0 biczy

Działalność wydobywcza 0 biczy

Działalność rolnicza 0 biczy

CPN 0 biczy

Lotniska 0 biczy

Stocznie 0 biczy

1 bicz = 0.1 rzutu beretem2System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"

  Wszystkie bieruty

  Informacje dodatkowe:

  O lokacji w Encyklopedii Wandejskiej:

  Kibuc Zejn Wanda jest żydowskim spółdzielczym gospodarstwem rolnym urzeczywistniającym zasady Wandyzmu-Syjonizmu na łonie Idei Żuczek. Położony jest w Zongyi, na pograniczu z Al Rajnem. Ze względu na lokalizację wieś nazywana jest Bramami Wandy lub Bramami Zongyi.

  Więcej informacji: strony kibucu


  Zongyańska Republika Ludowo-Demokratyczna

  Sangjang · Srakanarajn · Lynczuan
  Szo-Po-Troll · Wandjang · Prezerwat Tradycji
  Kibuc Zejn Wanda