Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

Precelia Wschodnia

  • Stolica: Precelourbańsk

  • Kod pocztowy: PRW

  • Buduar: tow. Walterycz

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"

Wszystkie bieruty

Informacje dodatkowe:

O regionie w Encyklopedii Wandejskiej: