Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

Precelia Zachodnia

  • Stolica: Sigmarstadt

  • Kod pocztowy: PRZ

  • Buduar: tow. Walterycz

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"

Wszystkie bieruty

Informacje dodatkowe:

O regionie w Encyklopedii Wandejskiej: