Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

Zongya

  • Stolica: Sanjang

  • Kod pocztowy: ZON

  • Buduar: tow. Radziecki

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"

Wszystkie bieruty

Informacje dodatkowe:

O regionie w Encyklopedii Wandejskiej: