Szpieg? Dywersant? Okaż dokument tożsamości

Freemanland

  • Stolica: Malcolm-Luther-Zwell

  • Kod pocztowy: FRE

  • Trener Wszystkich Drużyn: tow. Walterycz

System Słupów Propagandy i Informacji "Bierut"

Wszystkie bieruty

Informacje dodatkowe:

O regionie w Encyklopedii Wandejskiej: